Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Programmalijn Strategisch arbeidsmarktbeleid

 

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De arbeidsmarkt in zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. De veertien regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol in bewustwording als het gaat om het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid.

Arbeidsmarktonderzoek 

Goed strategisch arbeidsmarktbeleid begint bij inzicht in aantallen over onder andere beroepsbevolking, banen en gediplomeerden. Aantallen die worden verkregen door gedegen, (regionaal) arbeidsmarktonderzoek.

28 arbeidsmarktrapportages

Jaarlijks brengt het netwerk RegioPlus de cijfermatige ontwikkelingen in kaart op de arbeidsmarkt in Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Dit doen we voor 28 arbeidsmarktregio’s (onze veertien regionale werkgeversorganisaties, hebben elk meerdere arbeidsmarktregio’s in hun gebied zitten). Deze arbeidsmarktinformatie is onder meer gebaseerd op data vanuit het Landelijk Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg