Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Programmalijn Werven met beleid

 

Werven met beleid

Werven met beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden  zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiĆ«nter te organiseren. 

Jaarlijks draagt de Week van Zorg en Welzijn haar steentje bij aan het imago van de sector. Tijdens deze week in maart openen duizenden zorg- en welzijnsinstellingen hun deuren voor het grote publiek. Deze week wordt regionaal gecoƶrdineerd door de zestien regionale werkgeversorganisaties en landelijk ondersteund door RegioPlus. Kijk hier voor meer informatie.

Ook voorlichtings-en doelgroepgerichte activiteiten die vanuit de regionale samenwerkingsverbanden georganiseerd worden, dragen bij aan een positieve beeldvorming van (het werken in) de sector. Door middel van promotieteams, gastlessen en het geven van voorlichting bieden de regionale werkgeversorganisaties ondersteuning aan zorg- en welzijnsinstellingen.

Speerpunten

Activiteiten binnen Werven met beleid richten zich met name op:

  • Week van Zorg en Welzijn
  • Voorlichting en doelgroepgerichte activiteiten
  • Intersectorale mobiliteitsnetwerken

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg