Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)


RAAT - Regionale Actieplannen Aanpak TekortenMedio 2016 kregen we op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn te maken met een omslag van overschot van personeel in bepaalde functies naar tekorten en een mismatch van op dit moment beschikbaar personeel. De regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, hebben vervolgens de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).
 
Via RAAT worden acties gericht op het tegengaan van de tekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Een aanpak waar de landelijke integrale arbeidsmarktagenda ouderenzorg onderdeel van uit maakt. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van (regionale) partijen, zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken.
 
Het is belangrijk afspraken met elkaar te maken over wat we extra doen en over wat we niet doen. Het RAAT bestaat uit concrete doelstellingen die samen gaan leiden tot:
 
  • Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit (Actielijn 1)
  • Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren (Actielijn 2)
  • Verhogen van het opleidingsrendement (Actielijn 3)
  • Vergroten van opleidingsmogelijkheden (Actielijn 4)
  • Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat (Actielijn 5)
Onder deze 5 actielijnen worden regionaal acties en afspraken gemaakt en uitgevoerd. Door de intentieverklaring te tekenen, verklaren zorgorganisaties en onderwijsinstellingen de doelstellingen van de RAAT te onderschrijven en geven ze aan mee te willen werken aan het behalen daarvan. Want voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt leveren zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen de belangrijkste bijdrage. Zij zorgen voor voldoende (nieuw) personeel, een aantrekkelijke sector om in te werken en voor een goed functionerende arbeidsmarkt.
 
Vanuit samenwerkingsverband RegioPlus brengen we de Actieplannen uit de regio’s samen tot één geheel. Met landelijke ambities voor het vergroten van de instroom in opleidingen in de sector en het behouden van personeel. Dat is vanuit het samenwerkingsverband RegioPlus het antwoord op de integrale aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt.
 

Overzicht van RAAT websites 

Hieronder staat een overzicht van de gegevens van de contactpersoon of contactpersonen per regio. Weet je niet zeker welke regio je moet hebben? Op www.regionalecontactpunten.nl kan je je postcode invoeren om dit te controleren.

Care2Care (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

deRotterdamse Zorg (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

SIGRA
Regio Amsterdam, Amstelveen, Diemen (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

Zaanstreek Waterland (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

Mieke Peekel
mpeekel@sigra.nl

Regio Noord-Holland Noord (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Lisa Verhaar 
lverhaar@sigra.nl

Transvorm (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Michiel v.d. Heuvel
m.vdheuvel@transvorm.org

Utrechtzorg (klik hier voor de regionale site van de RAAT) 

samen Voor Betere Zorg 
(klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Marion Fisser
m.fisser@vbzkam.nl

Viazorg (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

WGV Zorg & Welzijn
Regio Zwolle (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Marieke Willemse
m.willemse@wgvzorgenwelzijn.nl

Regio Achterhoek, Stedendriehoek en Noord Veluwe (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Annemieke Dibbink
a.dibbink@wgvzorgenwelzijn.nl

Regio Twente (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Caroline Molendijk
c.molendijk@wgvzorgenwelzijn.nl

WGV Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Lydia van Baak
l.van.baak@zorgenwelzijnzhz.nl

WZW (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Ineke Slagter
i.slagter@wzw.nl

Zorg aan Zet (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Ria Jacobs
r.jacobs@zorgaanzet.org

ZorgpleinNoord (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

ZorgZijn Werkt (klik hier voor de regionale site van de RAAT)
Michel Winnubst
m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl

David Huizing
d.huizing@zorgzijnwerkt.nl

Zowelwerk (klik hier voor de regionale site van de RAAT)

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg