Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ wordt ingezet om mensen voor de sector Zorg en Welzijn te behouden of binnen te halen. De inzet is om ze door loopbaanoriëntatie weerbaarder en wendbaarder op de arbeidsmarkt te laten worden, waardoor de kans op werkbehoud of nieuw werk wordt vergroot. ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ werkt hiermee eveneens preventief, omdat de veranderende zorg vraagt om andere competenties van medewerkers, ook in tijden van de coronacrisis.

Persoonlijke aanpak
Door de inzet van loopbaanadviseurs wordt er gebruik gemaakt van een persoonlijke aanpak die de kennis en mogelijkheden van de doelgroep op de arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast wordt de doelgroep gewezen op mogelijkheden als loopbaantesten, scholingsmogelijkheden, vacaturebanken en scholingsvouchers. Scholingsvouchers zijn subsidies voor opleidingen die bij het UWV kunnen worden aangevraagd. 

Extra coaching tijdens coronacrisis
De coronacrisis vraagt veel van mensen in de sector Zorg en Welzijn. Het project zorgt met extra coaching dat mensen tijdens de coronacrisis ook mentaal gesteund worden. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en mentale coaching kunnen gekoppeld worden aan een coach. Goed voor elkaar zorgen, is in deze heftige tijden meer dan belangrijk. Kijk voor meer informatie op de website.  

Unieke samenwerking
RegioPlus en CNV Zorg &Welzijn zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de daarbij horende coördinatie, waarbij RegioPlus zorg draagt voor de landelijke coördinatie en de regionale uitvoering. Werkgevers en werknemers in Zorg en Welzijn werken op regionaal niveau samen om de uitvoering van het project succesvol te laten verlopen.

Bekijk ook deze animatie over 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf'.

Meer weten? Neem contact op via info@regioplus.nl of 079 323 03 19 of kijk op www.sterkinjewerk.nl.

Sterk-in-je-werk-logo-(2).jpg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg