Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Subsidiekaart

 

Hier vind je de subsidiekaart die door RegioPlus is ontwikkeld. Deze kaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers met betrekking tot initiĆ«le op-, bij- en nascholing, instroom en behoud werknemers en innovaties. De kaart wordt regelmatig vernieuwd. Bekijk de subsidiekaart in pdf.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Updates november 2018:

Kanker en werkzoekenden (2.14):
€ 500.000 is beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling om nieuwe maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiĆ«nten zonder werk meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan.
 
Subsidie Slimme WERKvloer (3.10): Met deze subsidie kan een stap worden gezet die bijdraagt aan een stevigere positie op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Met een subsidie kan gebruik worden gemaakt van coaching, een loopbaantraject, testen of een training.
 
Kwaliteitsimplus ziekenhuizen (4.4): Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt onder meer door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. 
 
Kwaliteitsverbetering  Verpleeghuizen (W&T) (4.5): Er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. 
 
STiP-baan (6.3): Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben of die niet of onvoldoende gebeuren.
 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg