Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Uitstroomonderzoek

Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn uit ons samenwerkingsverband een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.

Vanaf danalysis-analytics-analyze-590022.jpgit voorjaar nemen meer dan 220 organisaties deel aan het uitstroomonderzoek. Elke vertrekkende medewerker wordt bij één van de deelnemende organisaties worden benaderd met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren.

Wil je deelnemen aan het onderzoek? Klik voor meer informatie op de werkgeversorganisatie in jouw regio. Weet je nog niet welke organisatie dit voor jouw regio is? Voer dan je postcode in bij de regiokaart in de rechterbalk op deze pagina.

Utrechtzorg    SIGRA   Transvorm  
Zowelwerk   Care2Care   ZorgpleinNoord  
Viazorg   WGV Zorg en Welzijn   samen Voor Betere Zorg  
WZW   Zorg aan Zet   WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid  
ZorgZijn Werkt        

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg