Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Medewerkers (incl. ZZP’ers, stagiaires en vrijwilligers) worden op de hoogte gesteld dat het plegen van diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten kan leiden tot uitsluiting van werk in de langdurige zorgsector voor een periode van twee of vier jaar. Daarnaast worden in vacatures sollicitanten vooraf geïnformeerd over het feit dat de organisatie een integriteitscontrole uitvoert via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Aanvullend op VOG 

Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren al maatregelen genomen om te tarieven.jpgvoorkomen dat medewerkers die cliënten mishandeld of bestolen hebben, opnieuw aan de slag kunnen. Veel instellingen vragen daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor nieuwe medewerkers.

Doordat niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten worden opgenomen in het Justitieel Documentatiesyteem, is een VOG echter niet afdoende gebleken. Het Waarschuwingsregister is een aanvullend instrument dat bijdraagt aan de integriteit van medewerkers en kwaliteit van zorg.

Aanleiding

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is ontstaan uit het verzoek van werkgevers aan werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord) om een ‘zwarte lijst’  bij te houden van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd. Om dit op een rechtmatige manier te doen, is dit initiatief goedgekeurd door het CBP (nu Autoriteit Persoonsgegevens). Op 1 januari 2016 heeft het bureau RegioPlus de landelijke coördinatie van het Waarschuwingsregister op zich genomen. 

Huidige situatie

Het bureau RegioPlus richt zich in 2017 op het landelijk uitrollen van het Waarschuwingsregister via de regionale werkgeversorganisaties. Dit betekent dat alle werkgevers van zorg en welzijn in Nederland actief benaderd gaan worden om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Safia el Habhoubi of kijk op www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg