Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Cliënten moeten in een vertrouwde zorgomgeving kunnen rekenen op de integriteit van zorgverleners en andere medewerkers van de organisatie. Veiligheid in de zorg is belangrijk voor cliënten, maar net zo belangrijk voor het vertrouwen van familie en vertegenwoordigers van cliënten.
 
Een medewerker die een grens overschrijdt, komt vaak weg met bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt het gedrag niet geregistreerd en blijft voor andere organisaties onzichtbaar dat de medewerker over de schreef is gegaan. Dit is alleen te voorkomen als alle zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken in het registreren van misdragers in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.  tarieven.jpg
 
Grensoverschrijdend gedrag
Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is ontstaan uit het verzoek van werkgevers aan werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord) om een lijst  bij te houden van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd. Om dit op een rechtmatige manier te doen, is dit initiatief goedgekeurd door het CBP (nu Autoriteit Persoonsgegevens). Op 1 januari 2016 heeft het bureau RegioPlus de landelijke coördinatie van het Waarschuwingsregister op zich genomen. 
 
Preventie
Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Medewerkers (incl. ZZP’ers, stagiaires en vrijwilligers) worden op de hoogte gesteld dat het plegen van diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten kan leiden tot uitsluiting van werk in de langdurige zorgsector voor een periode van twee of vier jaar. Daarnaast worden in vacatures sollicitanten vooraf geïnformeerd over het feit dat de organisatie een integriteitscontrole uitvoert via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.
 
Aanvullend op VOG
Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren al maatregelen genomen om te voorkomen dat medewerkers die cliënten mishandeld of bestolen hebben, opnieuw aan de slag kunnen. Veel instellingen vragen daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor nieuwe medewerkers.

Doordat niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten worden opgenomen in het Justitieel Documentatiesyteem, is een VOG echter niet afdoende gebleken. Het Waarschuwingsregister is een aanvullend instrument dat bijdraagt aan de integriteit van medewerkers en kwaliteit van zorg.
 
RegioPlus en het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Het bureau RegioPlus richt zich op het landelijk uitrollen van het Waarschuwingsregister via de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Dit betekent dat zij alle werkgevers van zorg en welzijn in Nederland actief benaderen om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister.
 
Meer weten? Neem dan contact op via info@regioplus of 079 323 03 19 of kijk op www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg