Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Ontdekdezorg week

De Week van Zorg en Welzijn heeft een nieuwe insteek én een nieuw jasje: de Ontdekdezorg week. Van 16 tot en met 21 maart 2020 vinden in heel Nederland evenementen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden in contact komen met potentiële werkgevers en alles te weten komen over leren en werken in Zorg en Welzijn.​ 

Vernieuwde Week van Zorg en Welzijn

Het afgelopen jaar hebben we al een mooie slag gemaakt richting focus op zij-instroom en herintreders. Hier gaan we dit jaar mee verder. We vinden het belangrijk om de communicatie over onze sector zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken en een duidelijke afzender te geven. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij de landelijke Ik Zorg campagne, en tegelijk het eigen gezicht van “De Week” te behouden. Dit betekent dat de vormgeving, middelen, én de naam van De Week veranderen. 

Trotse ambassadeurs

​We gaan inzetten op zorg- en welzijnsprofessionals als trotse ambassadeurs. Met ruim 1,2 miljoen medewerkers is werken in zorg en welzijn breed vertegenwoordigd in de samenleving. Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die in onze sector werkt, en we willen gebruik maken van dit enorme netwerk. Deze mensen willen we bij onze sector gaan betrekken door samen regionale netwerkevenementen te organiseren, en mensen vervolgens te verwijzen naar open dagen, meeloopdagen, netwerkborrels en dergelijke binnen organisaties. Een groot vangnet, met vervolgens contact op maat.

Passie en professionaliteit 

RegioPlus coördineert de Ontdekdezorg week en de daarbij horende campagne, die zij-instromers en herintreders enthousiasmeert voor het werken in de sector.

Meer weten over de Ontdekdezorg week? Kijk dan eens op ontdekdezorg.nl/week.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg