Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Zorgpact

De zorg is in ontwikkeling. Waar zorgprofessionals vroeger vooral zorgden voor mensen, gaan we nu steeds meer toe naar een participatiemaatschappij. Van de zorgprofessional worden daarbij nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. Kennis en vaardigheden die bijdragen dat mensen kunnen participeren, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en minder afhankelijk raken van zorg. 

Samenwerkinglogo-zorgpact.png

Om dit te kunnen bewerkstelligen is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. De activiteiten van RegioPlus hebben zich altijd al op regionale samenwerking en maatwerk gericht. Het Zorgpact is een beweging die, geïnitieerd vanuit de overheid, deze reeds in gang gezette samenwerking ondersteunt en versnelt.

Aanjager

Als aanjager geeft het Zorgpact goede voorbeelden een podium en stimuleert het een gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten. Daarnaast wordt er gekeken naar belemmeringen voor een goede samenwerking en hoe deze op te lossen. 

Schakel

RegioPlus vormt de schakel tussen de landelijke Zorgpactorganisatie en de regionale uitvoering. Vanuit die positie draagt RegioPlus bij aan de communicatie over relevante ontwikkelingen, het overbrengen van ervaren knelpunten in de regio en samenhang tussen Zorgpactagenda’s en koplopersinitiatieven. Daarnaast is RegioPlus betrokken bij het onderzoeken waar het landelijke Zorgpactteam kan bijdragen aan regionale samenwerkingsinitiatieven en hoe de activiteiten die tot goede resultaten leiden, structureel kunnen worden ingezet op regionaal niveau.

Het Zorgpact in de regio’s

Regionale werkgeversorganisaties kunnen de ruimte en ondersteuning die het Zorgpact biedt benutten voor het ontwikkelen en versterken van samenwerkingsinitiatieven in hun eigen regio. Voor het Zorgpact zijn zij een essentiële partner in het aangrijpen van kansen om tot samenwerking te komen, het constateren van knelpunten bij deze samenwerking en het aandragen van relevante initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld.
 
Meer weten? Neem dan contact op met beleidsadviseur Daniëlle van der Eerden of kijk op www.zorgpact.nl. Hier kun je eveneens informatie en contactgegevens van de regionale Zorgpacten en koplopersinitiatieven vinden.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg