Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Bestuur

Het bestuur van RegioPlus wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de aangesloten regionale arbeidsmarktorganisaties.

Algemeen Bestuur

 

Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Mw. C.M.M. Ineke - Bestuurslid
Bestuurder Libertas Leiden en Voorzitter Care2Care

Mw. M. Tasche - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en bestuurslid deRotterdamseZorg

Dhr. J. Welmers - Bestuurslid
Raad van Bestuur Heliomare en bestuurslid samen Voor Betere Zorg (VBZ)

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Bestuurslid SIGRA

Mw. M.L. van der Kruis - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Bestuur Sovak en lid Raad van Toezicht Transvorm

Dhr. M. Nelen - Bestuurslid
College van Bestuur Scalda en Voorzitter Raad van Toezicht Viazorg

Mw. F. Eefting - Bestuurslid
Bestuurder Vogellanden en Voorzitter WGV Zorg en Welzijn

Dhr. H. Hendrikse - Bestuurslid
Directeur De Blije Borgh en Voorzitter en Penningmeester WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid   

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Mw. C. Piket - Bestuurslid
Bestuurder Abrona en Voorzitter Raad van Toezicht WZW

Dhr. R. Quik - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur KoraalGroep en Voorzitter Zorg aan Zet

Dhr. H. de Vries - Bestuurslid 
Bestuurslid Zowelwerk 

Dagelijks Bestuur


Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Bestuurslid SIGRA

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg