Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Bestuur

Het bestuur van RegioPlus wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de aangesloten regionale arbeidsmarktorganisaties.

Algemeen Bestuur

 

Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. F.A. van Rooij - Bestuurslid
Directeur/bestuurder Radius Welzijn en Vice Voorzitter Care2Care

Mw. L. Boot - Bestuurslid
Bestuurslid deRotterdamseZorg en Raad van Bestuur Pameijer

Dhr. J. Welmers - Bestuurslid
Raad van Bestuur Heliomare en bestuurslid samen Voor Betere Zorg (VBZ)

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. M.C.F. Nelen - Bestuurslid
Lid Raad van Toezicht ViaZorg en College van Bestuur Scalda 

Mw. F. Eefting - Bestuurslid
Bestuurder Vogellanden en Voorzitter WGV Zorg en Welzijn

Dhr. J.C.W. Hendrikse - Bestuurslid
Voorzitter en Penningmeester WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid en Directeur De Blije Borgh 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Mw. C. Piket - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur De Waalboog en Voorzitter WZW

Dhr. R.W.M. Quik - Bestuurslid
Voorzitter Zorg aan Zet en Voorzitter Raad van Bestuur KoraalGroep 

Dhr. T. Smallenbroek - Bestuurslid 
Bestuurslid CMO-Flevoland/ Zowelwerk en Voormalig directeur GGZ Centraal 

Dagelijks Bestuur


Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg