Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Bureau RegioPlus

Het samenwerkingsverband RegioPlus wordt ondersteund door een landelijk opererend bureau in Zoetermeer,  dat dertien medewerkers in dienst heeft. Het bureau ondersteunt de regionale werkgeversorganisaties bij het realiseren van de gezamenlijke missie en de daaruit afgeleide kerntaken door:

  1. kennis en informatie te genereren en te delen;
  2. te faciliteren bij de ontwikkeling van beleids- en arbeidsmarktinstrumenten;
  3. collectieve belangen van de, bij de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten werkgevers te behartigen in het landelijke speelveld.

Oprichting RegioPlus0012_VB-20180522-3466.jpg

RegioPlus is op 23 augustus 2005 opgericht. Aanleiding was het wegvallen
van de landelijke, brancheoverstijgende, sectorbrede infrastructuur, waardoor succesvolle projecten stopgezet dreigden te worden. Dit gold onder andere  voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden door sectorfondsen.

Landelijk aanspreekpunt

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag in 2005 goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren in de sector Zorg en Welzijn het project te continueren en uit te bouwen. Om een landelijk aanspreekpunt te creĆ«ren en projecten adequaat uit te kunnen voeren werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht. Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is succesvol gebleken en sindsdien zijn de activiteiten van RegioPlus alleen nog maar uitgebreid.

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg