Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Wat is RAAT?

De regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, hebben in 2016 de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Medio 2016 kregen we op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn namelijk te maken met een omslag van overschot van personeel in bepaalde functies naar tekorten en een mismatch van op dit moment beschikbaar personeel.

Via RAAT worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse stakeholders om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van (regionale) partijen, om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken.
  
Vanuit het samenwerkingsverband RegioPlus brengen we de RAAT’s samen tot één geheel. Met landelijke ambities voor het vergroten van de instroom in opleidingen in de sector, het behouden van personeel en het anders organiseren van zorg en welzijn. Want juist door samen te werken, werken we aan een toekomstbestendige sector.

RAAT in de praktijk

Bekijk hier de voorbeelden van RAAT in de praktijk. Voor meer informatie over RAAT, bekijk deze PDF.

Voorbeelden

 

 

  


 

Contact over RAAT

 

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg