Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Foto-Lydia-van-Baak.jpgVoorbeeld RAAT: Matchtafels zonder match


Om binnen de regio Zuid-Holland Zuid de mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel te verbeteren, nam werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn het Rotterdamse concept van de matchtafel over. Na twee jaar werd het project gestopt. De gekopieerde aanpak bleek in deze regio niet te werken.
 
Enkele jaren geleden startte deRotterdamseZorg de zogenaamde matchtafel. Hierbij komen zorg- en welzijnswerkgevers uit de regio maandelijks bij elkaar om vacatures en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te brengen. Het idee is dat zorgpersoneel op deze wijze behouden kan blijven voor de sector. WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid vond dit een mooi initiatief en wilde daar ook zelf mee aan de slag. Directeur Lydia van Baak vertelt dat het Rotterdamse concept vrijwel letterlijk werd gekopieerd. `DeRotterdamseZorg was zelfs bereid alle procedures met ons te delen. Dat was natuurlijk fantastisch. Daardoor konden we snel van start gaan.’
 
Beter floreren
Veel medewerkers verlaten de zorg omdat ze niet op hun plek zitten, weet Van Baak. `Van de mensen in de zorg die vorig jaar van baan wisselden, verliet maar liefst 40 procent onze sector. Dan te bedenken dat er al zo’n groot tekort is. Het liefst willen we zoveel mogelijk mensen binnenboord houden en hen zo nodig perspectief bieden binnen andere organisaties van ons netwerk. Daar zouden ze dan wellicht beter floreren. De matchtafel leek ons daartoe een mooi hulpmiddel. Begin 2016 zijn we ermee van start gegaan. We hadden goede hoop dat het evenals in Rotterdam zou aanslaan.’
 
Weinig belangstelling
De afspraak was dat medewerkers van de afdelingen P&O van de verschillende organisaties uit de regio eenmaal per kwartaal gezamenlijk om de tafel gaan zitten. Zij zouden dan aan elkaar laten weten welke medewerkers graag van baan willen wisselen binnen de zorg, eventueel naar een geheel andere branche. Van Baak was zelf ook altijd aanwezig. `Helaas deden slechts een beperkt aantal organisaties mee aan de matchtafels. De mogelijkheid om personeel uit te wisselen, was daardoor beperkt. Bovendien wilden wij de matchtafel als een preventief middel inzetten. Helaas werkte dat in de praktijk niet zo. Mensen zeggen niet zo snel dat ze niet lekker op hun plek zitten. Meestal zeggen ze dat pas op het moment dat ze weggaan en dan is het te laat. Mensen die wel de moed hebben om het vroegtijdig aan te kaarten, doen dat bij hun teamleider, niet bij de afdeling P&O die bij de matchtafel aan tafel zat.’
 
Niet een-op-een kopiƫren
Na twee jaar en nog geen enkele match trok WGV Zorg en Welzijn de stekker uit het project. Van Baal raadt andere werkgeversorganisaties in het land aan kritisch te zijn bij het een-op-een kopiĆ«ren van een plan uit een andere regio, zoals haar organisatie wel heeft gedaan. `Onze regio kenmerkt zich door veel kleine organisaties. Daardoor zijn er minder mobiliteitsmogelijkheden. Die zijn er wel bij deRotterdamseZorg, waar het juist om veel grote organisaties gaat. In deze tijd van tekorten richten we ons nu volledig op onze vacaturesite, extra scholing van personeel en op promotie op middelbare scholen om jongeren te enthousiasmeren voor dit mooie vak.’

Wilt u meer informatie over RAAT in deze regio? Kijk dan op zorgenwelzijnzhz.nl/regionale-actieplan-aanpak-tekorten-raat of neem telefonisch contact op via 06 41 59 94 83.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg