Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Foto-Wilma-Jansen.jpgVoorbeeld RAAT: Zorg-leertraject voor anderstaligen


In Nederland wonen veel anderstaligen die graag in de zorg- en welzijnssector willen werken. Werkgevers binnen de regio Kennemerland Amstelland Meerlanden (KAM) hebben voor hen de deuren geopend. In samenwerking met de werkgeversorganisatie VBZ en een onderwijsinstelling ontwikkelden zij voor hen een leertraject op maat. Volgend jaar studeren de eerste studenten af op niveau 3 Verzorgende-IG.

In de KAM-regio zijn de laatste jaren veel statushouders opgevangen. Bovendien wonen er ook andere mensen met een anderstalige achtergrond. Omdat het tekort aan werknemers in  zorg en welzijn steeds nijpender wordt, zocht werkgeversorganisatie VBZ naar mogelijke oplossingen. Het idee was om anderstaligen die graag in de zorg willen werken, structureel via een specifieke leerweg op te leiden. `Een mooie gedachte die je alleen met verschillende partijen kunt realiseren’, zegt Wilma Jansen. Zij is senior-beleidsmedewerker bij VBZ. `De gemeente Haarlem en de afdeling educatie van het ROC in die stad waren bereid dit plan samen met ons op te pakken.’
 
Strategische Opleidingsplanning
Tijdens de ontwikkeling van het zogenaamde Schakeltraject Anderstaligen werd allereerst draagvlak gecreĆ«erd binnen de zorg- en welzijnsorganisaties. Jansen: `Het is belangrijk aan te geven dat je zo’n traject start omdat je op zoek bent naar een oplossing voor openstaande vacatures. Verder geeft het ook invulling aan de opdracht om vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning werkplaatsen te scheppen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. VBZ heeft met de werkgevers ervoor gezorgd dat dit traject een plek kreeg binnen de strategische opleidingsplannen, die in de KAM-regio zijn opgesteld in het kader van de Regionale Aanpak Tekorten. Hierdoor is het voor de langere termijn geborgd.’
 
Van BOL naar BBL
De voorfase van het leertraject bestaat uit twintig weken. Tijdens deze periode gaat iedere deelnemer per week een halve dag naar school en loopt een halve dag stage bij een werkgever. Iedereen krijgt Nederlandse taalles, leert vakjargon en maakt kennis met de zorgverlening in Nederland. Na die periode wordt gekeken of iemand de potentie heeft om het vak te kunnen uitoefenen en de opleiding Verzorgende IG kan en wil volgen. Nieuwe groepen starten overigens deze opleiding in combinatie met Maatschappelijke Zorg. Blijkt een student aan alle voorwaarden te voldoen, dan kan hij of zij met de opleiding beginnen. De eerste twee jaar gebeurt dat volgens de BOL-variant – Beroeps Opleidende Leerweg - waarbij de student naast onderwijs tevens stage loopt bij dezelfde werkgever om de begeleiding te continueren. Het laatste jaar maakt de student de overstap naar de BBL-variant - Beroeps Begeleidende Leerweg – die bestaat uit leren en werken in contractverband.
 
Inzet verzilveren
In de regio doen acht zorg- en welzijnsorganisaties mee en diverse gemeenten financieren het Schakeltraject. Kandidaten worden aangemeld door gemeenten en het UWV of doen dat zelf via mond-tot-mondreclame. Op dit moment volgen 85 studenten het traject. De resultaten van hen zijn volgens Jansen bovengemiddeld. `De eerste kandidaten zullen volgend jaar hun potentie, motivatie en inzet verzilveren in een diploma en een baan. Het project zal zich steeds verder binnen de regio uitbreiden. Organisaties die dit voorbeeld willen overnemen, raad ik aan een goede samenwerking op te bouwen met de opleider en aandacht te besteden aan draagvlak en ondersteuning van de werkbegeleiders. Goede resultaten bereiken met elkaar, maakt iedereen enthousiast. Zo hoorde ik van enkele deelnemers dat ze de stage super vonden en dat het goed is om een vak te leren en een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.’

Wilt u meer informatie over RAAT in deze regio? Kijk dan op vbz-kam.nl/arbeidsmarkt/zorg-werkt/ of neem telefonisch contact op via 023 532 21 51.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg