Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Voorbeeld RAAT: Zorgpartners verdubbelt aantal opleidingsplaatsen


Dankzij SectorplanPlus, een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft Zorgpartners Midden-Holland de afgelopen jaren het aantal opleidingsplaatsen maar liefst kunnen verdubbelen. Om dit mogelijk te maken liet deze zorgorganisatie praktijkbegeleiders bijscholen in het coachen van jongeren en werden werkbegeleiders deels vrijgeroosterd voor de begeleiding van leerlingen.
 
 Zorgpartners Midden-Holland is een grote organisatie in de ouderen- en thuiszorg met 3200 medewerkers. Evenals elders in het land geldt ook hier een tekort aan zorgprofessionals. Toen de overheid enkele jaren geleden via SectorplanPlus subsidie beschikbaar stelde voor opleidingsprojecten in de Nederlandse zorg- en welzijnssector, maakte Zorgpartners Midden-Holland van deze mogelijkheid dankbaar gebruik, vertelt hoofd opleidingen Margriet Vaessen. `We vonden het belangrijk dat er nieuwe instroom komt en dat we eigen werknemers kunnen opscholen naar een hoger niveau. Dit laatste is nodig omdat de complexiteit van de zorg alsmaar toeneemt.’
 
Complexere zorg
Dat de inspanningen zijn geslaagd, blijkt uit de cijfers. Had Zorgpartners Midden-Holland drie jaar geleden nog zo’n 80 opleidingsplekken, het afgelopen jaar is dat aantal verdubbeld. Ongeveer 20 van hen zijn nieuwe instromers, van wie de helft personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben een speciaal voortraject gevolgd met een werkervaringsstage, extra taal- en rekenlessen en lessen omgangskunde en worden nu opgeleid tot verzorgende IG. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met mboRijnland en de gemeenten Gouda, Alphen aan de Rijn en Woerden. Vaessen: `De motivatie bij deze mensen is erg hoog en ze zijn heel dankbaar dat ze deze kans krijgen. Verder scholen we naast deze en andere nieuwkomers en de leerlingen in de reguliere opleiding tot verzorgende of verpleegkundige, ook nog zo’n honderd bestaande medewerkers naar een hoger niveau.’
 
Ambassadeurs en jongerencoaches
Vaessen zegt dat al die opleidingsplaatsen veel van de organisatie vergen. `Zo hebben we ambassadeurs opgeleid en aangesteld die mensen via scholen en moderne media en op banenbeurzen werven. Dat kan een verzorgende, verpleegkundige, een leidinggevende of een praktijkbegeleider zijn die affiniteit heeft met zijn of haar werk en die een positief verhaal kan vertellen over de ouderenzorg en thuiszorg.’ Voor de begeleiding van de leerlingen heeft Zorgpartners Midden-Holland praktijkbegeleiders laten bijscholen in het coachen van jongeren. Daarnaast zijn werkbegeleiders een aantal uren per week vrijgesteld om  leerlingen te begeleiden. Vaessen: `Die bijscholing in het coachen van jongeren is essentieel en raad ik ook andere organisaties aan die op deze wijze willen gaan werken. In onze organisatie is de gemiddelde leeftijd 46 jaar. De jongere generatie denkt en werkt heel anders. Ze willen alles veel sneller, vinden autonomie belangrijk, wensen meer invloed uit te oefenen en hebben hogere verwachtingen. Maar ze moeten ook nog veel leren. Het is belangrijk als organisatie goed op die belevingswereld aan te sluiten en de jongeren intensief te begeleiden.’


Wilt u meer informatie over RAAT in deze regio? Kijk dan op care2care.nl/nl/raat-20-van-tekorten-naar-kansen of neem telefonisch contact op via 0182 35 60 35.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg