Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio's

RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op deskundig, geschikt en voldoende personeel te richten, zodat de continu├»teit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
 
Ieder een eigen netwerk
Elke regionale werkgeversorganisatie is weer een netwerk op zich, met aangesloten instellingen in zorg en welzijn, als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Regionale werkgeversorganisaties ondersteunen deze aangesloten instellingen door:

  • regionale samenwerking te stimuleren;
  • regionaal arbeidsmarktonderzoek uit te voeren;
  • een platform te bieden voor discussie en kennisuitwisseling;
  • instrumenten en diensten aan te bieden die de ontwikkeling van strategisch hrm-beleid bevorderen.

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Klik dan rechts op de betreffende regio.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg